فیلتر محصولات

فیلتر محصولات بر اساس عنوان
فیلتر محصولات بر اساس نویسنده
مترجم
فیلتر محصولات بر اساس انتشارات
فیلتر محصولات موجود

کنکور ارشد مهندسی شیمی

کتاب عملیات واحد انتشارات راهیان ارشد جلد 1
قیمت اصلی ۳۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۵۰,۰۰۰ تومان است.
کتاب شیمی آلی انتشارات راهیان ارشد
قیمت اصلی ۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۹۹,۰۰۰ تومان است.
کتاب بانک سوالات علوم و مهندسی صنایع غذایی ان...
قیمت اصلی ۶۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۹۰,۰۰۰ تومان است.
کتاب ترمودینامیک انتشارات راهیان ارشد جلد 2
۳۴,۰۰۰ تومان
کتاب ترمودینامیک (مکانیک) انتشارات راهیان ارش...
۵۰,۰۰۰ تومان
کتاب انتقال جرم انتشارات راهیان ارشد
قیمت اصلی ۳۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹۹,۰۰۰ تومان است.
کتاب بانک سوالات مهندسی شیمی انتشارات راهیان ...
۸۰,۰۰۰ تومان
کتاب بانک سوالات مهندسی پلیمر انتشارات راهیان...
قیمت اصلی ۲۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۹,۰۰۰ تومان است.
کتاب شیمی فیزیک انتشارات راهیان ارشد
۵۴,۰۰۰ تومان
کتاب شیمی کاربردی انتشارات راهیان ارشد
قیمت اصلی ۲۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۹,۰۰۰ تومان است.
کتاب شیمی تجزیه انتشارات راهیان ارشد
قیمت اصلی ۴۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۹۸,۰۰۰ تومان است.
کتاب بیوشیمی و میکروبیولوژی عمومی انتشارات را...
قیمت اصلی ۳۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۳۳,۰۰۰ تومان است.
کتاب مکانیک سیالات انتشارات راهیان ارشد جلد 2
قیمت اصلی ۲۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۹,۰۰۰ تومان است.
کتاب مکانیک سیالات انتشارات راهیان ارشد جلد 1
قیمت اصلی ۳۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۷۹,۰۰۰ تومان است.
کتاب عملیات واحد انتشارات راهیان ارشد جلد 2
قیمت اصلی ۲۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۹,۰۰۰ تومان است.
کتاب سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی انتشارا...
قیمت اصلی ۳۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۶۹,۰۰۰ تومان است.