فیلتر محصولات

فیلتر محصولات بر اساس عنوان
فیلتر محصولات بر اساس نویسنده
مترجم
فیلتر محصولات بر اساس انتشارات
فیلتر محصولات موجود

کنکور ارشد بیوتکنولوژی و داروسازی

کتاب عملیات واحد انتشارات راهیان ارشد جلد 1
قیمت اصلی ۳۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۵۰,۰۰۰ تومان است.
کتاب ترمودینامیک انتشارات راهیان ارشد جلد 2
۳۴,۰۰۰ تومان
کتاب ترمودینامیک (مکانیک) انتشارات راهیان ارش...
۵۰,۰۰۰ تومان
کتاب انتقال جرم انتشارات راهیان ارشد
قیمت اصلی ۳۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹۹,۰۰۰ تومان است.
کتاب بیوشیمی و میکروبیولوژی عمومی انتشارات را...
قیمت اصلی ۳۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۳۳,۰۰۰ تومان است.
کتاب عملیات واحد انتشارات راهیان ارشد جلد 2
قیمت اصلی ۲۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۹,۰۰۰ تومان است.
کتاب سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی انتشارا...
قیمت اصلی ۳۷۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۶۹,۰۰۰ تومان است.