فیلتر محصولات

فیلتر محصولات بر اساس عنوان
فیلتر محصولات بر اساس نویسنده
مترجم
فیلتر محصولات بر اساس انتشارات
فیلتر محصولات موجود

کنکور دکتری روانشناسی

کتاب نظارت و راهنمایی انتشارات مدرسان شریف
قیمت اصلی ۳۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۲,۰۰۰ تومان است.
کتاب مدیریت آموزشی انتشارات مدرسان شریف
قیمت اصلی ۳۲۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۰۹,۰۰۰ تومان است.
کتاب مجموعه سوالات دکتری مشاوره انتشارات مدرس...
قیمت اصلی ۲۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷۸,۰۰۰ تومان است.
کتاب مجموعه سوالات دکتری روانشناسی تربیتی انت...
قیمت اصلی ۳۱۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۰۰,۰۰۰ تومان است.
کتاب مجموعه سوالات دکتری مدیریت آموزشی انتشار...
قیمت اصلی ۳۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹۵,۰۰۰ تومان است.
کتاب نظریه های مشاوره و روان درمانی انتشارات ...
قیمت اصلی ۳۸۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۶۶,۰۰۰ تومان است.
کتاب روشها و فنون راهنمایی در مشاوره انتشارات...
قیمت اصلی ۲۰۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹۵,۰۰۰ تومان است.
کتاب راهکارهای طلایی موفقیت در مصاحبه آزمون د...
۶۵,۰۰۰ تومان
کتاب مجموعه سوالات دکتری برنامه ریزی درسی انت...
قیمت اصلی ۳۱۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹۵,۰۰۰ تومان است.
کتاب زبان انگلیسی عمومی دكتری انتشارات مدرسان...
قیمت اصلی ۴۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۶۸,۴۰۰ تومان است.
کتاب اصول و فلسفه تعلیم و تربیت انتشارات مدرس...
قیمت اصلی ۲۸۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷۱,۰۰۰ تومان است.
کتاب استعداد تحصیلی دکتری انتشارات مدرسان شری...
قیمت اصلی ۴۳۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۱۴,۰۰۰ تومان است.
کتاب سوالات نظریه های یادگیری سعید ترابی انتش...
قیمت اصلی ۱۹۶,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹۵,۰۰۰ تومان است.
کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی (GMAT) مریم اکبر...
قیمت اصلی ۳۸۴,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۸۳,۰۰۰ تومان است.
کتاب استخدامی کودکیار انتشارات آراه
قیمت اصلی ۴۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۵,۰۰۰ تومان است.
کتاب روانشناسی شخصیت انتشارات مدرسان شریف
قیمت اصلی ۳۳۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۱۹,۰۰۰ تومان است.