فیلتر محصولات

فیلتر محصولات بر اساس عنوان
فیلتر محصولات بر اساس نویسنده
مترجم
فیلتر محصولات بر اساس انتشارات
فیلتر محصولات موجود

استخدامی مهندسی صنایع

کتاب استخدامی قانون کار و تامین اجتماعی انتشا...
قیمت اصلی ۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۰,۰۰۰ تومان است.
کتاب استخدامی قانون کار و تامین اجتماعی انتشا...
قیمت اصلی ۸۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۸,۳۰۰ تومان است.
کتاب استخدامی حیطه عمومی دستگاه های اجرایی سا...
قیمت اصلی ۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۰,۰۰۰ تومان است.
کتاب استخدامی مهندسی صنایع سامان سنجش
قیمت اصلی ۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۰۰,۰۰۰ تومان است.
کتاب استخدامی سیستم های اطلاعاتی و مدیریت انت...
قیمت اصلی ۱۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰۴,۰۰۰ تومان است.
کتاب استخدامی تست حیطه عمومی دستگاه های اجرای...
قیمت اصلی ۳۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۰,۰۰۰ تومان است.
پکیج قبولی استخدامی کارشناس امور اداری (منابع...
قیمت اصلی ۱,۴۰۱,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۹۵,۰۰۰ تومان است.
کتاب استخدامی برنامه ریزی و کنترل پروژه انتشا...
قیمت اصلی ۱۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۰,۰۰۰ تومان است.
کتاب استخدامی دبیر کار و فناوری انتشارات چهار...
قیمت اصلی ۵۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۵۱,۰۰۰ تومان است.
کتاب استخدامی تحقیق در عملیات انتشارات سامان ...
قیمت اصلی ۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸۰,۰۰۰ تومان است.
کتاب ریاضیات مهندسی فرزین حاجی جمشیدی انتشارا...
قیمت اصلی ۳۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۹۵,۰۰۰ تومان است.
کتاب استخدامی آمار و احتمالات مهندسی سامان سن...
قیمت اصلی ۲۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۰۰,۰۰۰ تومان است.
کتاب استخدامی اقتصاد مهندسی انتشارات سامان سن...
قیمت اصلی ۱۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۰,۰۰۰ تومان است.