معادلات دیفرانسیل

درس معادلات دیفرانسیل یکی از دروس مهم کنکور ارشد کامپیوتر و پایه درس سیگنال و سیستم است. درس معادلات دیفرانسیل یکی از دروس ریاضیات رشته مهندسی کامپیوتر با ضریب ۲ است که ۴ سوال از آن مطرح می‌شود.

درس معادلات دیفرانسیل در بین دروس ریاضی کمترین حجم را دارد، که پیشنهاد خیلی خوبی برای انتخاب این درس برای مطالعه است. فصل اول این درس یعنی معادلات مرتبه یک، تجربه بالا و تمرین زیاد برای تشخیص نوع معادله و هم تسلط به انتگرالگیری را لازم دارد. فصل سوم یعنی روش سری‌ها خیلی خوب و ساده برای حل تست است. تبدیل لاپلاس هم چون سوالاتش خیلی تنوع ندارد  مناسب حل تست است.

کتب مرجع درس معادلات دیفرانسیل:

از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منبع درس معادلات دیفرانسیل کتاب‌‌‌ نویسنده‌ی مشهور این درس یعنی لئون گارسیا معرفی شده‌است.

سرفصل‌های  معادلات دیفرانسیل:

سرفصل‌های درس معادلات دیفرانسیل شامل فصول معادلات مرتبه یک خطی و غیرخطی، پوش، مسیرقائم، معادله خطی، معادله کامل، عامل انتگرال ساز، معادله برنولی، ریکاتی، معادلات کلرو و معادلات غیر خطی خاص، معادلات مرتبه ۲ و بالاتر، معادلات با ضرایب ثابت همگن و ناهمگن، روش تغییر پارامتر، روش ضرایب نامعین، روش عملگر معکوس، روش سریها در حل معادلات دیفرانسیل، معادله بازگشتی، شعاع همگرایی، نقاط غیرعادی و انواع آن، روش فروبنیوس، تبدیل لاپلاس و کاربرد آن، فرمولهای لاپلاس و تبدیل معکوس لاپلاس، قضیه انتقال، قضیه مقدار حدی و مقدار اولیه، کانولوشن و ضرب پیچشی، حل معادله با استفاده از لاپلاس، حل دستگاه معادلات است.

کتاب کنکوری درس معادلات دیفرانسیل:

بهترین کتاب نتیجه‌گرا و امن این درس کتاب معادلات دیفرانسیل انتشارات راهیان ارشد تالیف استاد ابوالفضل گیلک است. در دست تالیف است.

با توجه به آن که کتاب‌های کنکوری موجود در بازار هرکدام دارای ایرادات و نواقصی هستند، تلاش بر آن است که به جز محتوای درس و فایل‌های متنی که در کنار آن به دانشجویان عزیز عرضه می‌کنیم، نیاز به مطالعه منبع دیگری نداشته باشید. جزوه درسی کامل و سوالات به تعداد کافی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

کلاس آنلاین درس معادلات دیفرانسیل:

بهترین کلاس آنلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس معادلات دیفرانسیل گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.

کلاس آفلاین درس معادلات دیفرانسیل:

بهترین کلاس آفلاین نتیجه‌گرا و امن این درس کلاس معادلات دیفرانسیل گروه بابان استاد ابوالفضل گیلک است.