حل تشریحی سوالات کنکور ارشد کامپیوتر ۹۹

توجه: این آزمون صبح جمعه در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۹ در سراسر کشور برگزار شد.

توجه: تعداد سوالات این آزمون ۱۵۰ سوال و مدت زمان پاسخگویی به سوالات ۲۷۰ دقیقه بود.

دانلود حل تشریحی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ۹۹

دانلود کلید اولیه‌ سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ۹۹

دانلود بخش اول کلید نهایی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ۹۹

دانلود بخش دوم کلید نهایی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ۹۹


دانلود حل تشریحی سوالات زبان عمومی و تخصصی بخش اول (۳۰ سوال)


 دانلود حل تشریحی سوالات ریاضی عمومی ۱ و ۲ (۸ سوال)


 دانلود حل تشریحی سوالات آمار و احتمال مهندسی (۴ سوال) 


دانلود حل تشریحی سوالات ریاضیات گسسته (۴ سوال)


دانلود حل تشریحی سوالات نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها (۱۰ سوال)


دانلود حل تشریحی سوالات مدارهای منطقی (۱۲ سوال)


دانلودحل تشریحی سوالات معماری کامپیوتر (۱۲ سوال)


دانلود حل تشریحی سوالات ساختمان داده و طراحی الگوریتم ارشد (۱۴ سوال)


 دانلود حل تشریحی سوالات سیستم عامل (۱۰ سوال)


دانلود حل تشریحی سوالات شبکه‌های کامپیوتری (۱۰ سوال)